Civiele Techniek bij Ingenieursbureau Techcon

De afdeling Civiele Techniek van Ingenieursbureau Techcon is
gespecialiseerd in het doordenken, voorbereiden en uiteindelijk realiseren,
beheren en onderhouden van zowel bovengrondse als ondergrondse
infrastructuur. De afdeling Civiele Techniek maakt dus nu en in de toekomst
verplaatsing mogelijk. Dat vraagt een grondige voorbereiding. Het formuleren
van een programma van eisen, uitgebreide studies naar de omstandigheden
en uiteraard ook het onderzoeken van de financiële haalbaarheid vergen
kennis en kunde.

De afdeling Civiele Techniek zorgt daarbij voor het maken van tekeningen,
berekeningen, begrotingen en bestekken. Ook is deze afdeling
gespecialiseerd in het verzorgen van de vergunningen en vooral het overleg
met bewoners, gemeenten, leiding- en kabelbeheerders,
openbaarvervoersbedrijven en hulpdiensten. Uiteraard zijn ook de begeleiding
van de realisatie, het beheer en het onderhoud bij de afdeling Civiele
Techniek in deskundige handen.

De diensten

► Onderhoud, uitbreiding en nieuwe (hoofd)infrastructuur
► Gebiedsinrichting
► Ondergrondse infrastructuur
► Onderzoek
► Advies
► Projectmanagement
► Wegontwerp
► Zettingsberekeningen
► Toepassen lichte ophoogmaterialen
► Damwandberekeningen
► Stabiliteitsberekeningen
► Drainage
► Rioleringen
► Sloopwerken
► Kabels en leidingen
► Pijpleidingberekeningen
► Beton- en staalconstructies
► Bruggen, viaducten en tunnels

De adviseurs van de afdeling Civiele Techniek zorgen dat partijen elkaars
belangen kennen, begrijpen en waar mogelijk versterken. Zo komen talloze
kleine en grote infrastructuurprojecten tot stand.  
Romelo Betancourd Blvd.
Click to view picture
Romeo Betancourd Blvd.
Click to view picture
12/30Kv Zegoe - Tera Cora
Click to view picture
12/30Kv Zegoe - Tera Cora
Click to view picture
Header Aqualectra
Click to view picture
Referentieprojecten:

- Ontwerp, directievoering en toezicht tracé 12/30 Kv kabels Zegoe naar Tera Cora (10 km)
- Ontwerp, directievoering entoezicht Dieselcentrale TWR Bonaire
- Ontwerp, directievoering en toezicht 6840 m³ Reverse Osmosis Plant IONICS te KAE
- Ontwerp, directievoering en toezicht fiberbeton wegen en riolering wijk Monte Verde
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.