Kwaliteitsborging

Ingenieursbureau Techcon wil als goede partner van de klant voldoen aan zijn
verwachtingen en wil daarbij bewerkstelligen dat de duurzaamheid en
kwaliteit een integraal element vormen in de beslissing van de klant.
Het uitgangspunt hierbij is dat minimaal wordt voldaan aan de geldende
wettelijke regels en de van toepassing verklaarde kwaliteits- en
milieunormen. Bij de uitvoering van alle werkzaamheden staat de veiligheid
en gezondheid van medewerkers en derden voorop, evenals het voorkomen
van materiële en milieuschade. Ingenieursbureau Techcon is een lerende
organisatie die wil verbeteren in het voldoen aan de klantwensen en daardoor
een grotere klanttevredenheid wil bereiken
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.