Missie

Onze projectmanagers en ingenieurs vertalen beginnende ideeën in haalbare
scenario's. We zijn een breed bureau dat enkelvoudige diensten levert en
multidisciplinaire projecten bestuurt namens onze opdrachtgevers.
Ingenieursbureau Techcon werkt graag samen. Met andere bureaus, met
leveranciers, met strategische partners als projectontwikkelaars en financiers.
We coördineren graag en hoeven niet zo nodig alles zelf te doen.

We formuleren duidelijk. Bijvoorbeeld 'integraal' is alles op één plek:
woningen, parkeerplaatsen, basisschool, winkels, supermarkt, bedrijfsruimte.


Visie

Ingenieursbureau Techcon signaleert dat de markt een sterke behoefte heeft
aan partijen die integrale oplossingen bieden. Opdrachtgevers willen
niet-kerntaken uitbesteden om zich te concentreren op hun kerntaken. Dit
geldt zowel voor de ontwikkeling van gebouwen en procesinstallaties als voor
het onderhoud en beheer ervan.

Opdrachtgevers zoeken bureaus die namens hen leiding geven aan complexe
processen, waarbij veel factoren betrokken zijn. Transparant proces- en
projectmanagement en goede communicatie zijn essentieel.
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.