Bureau profiel

Tussen de eerste schets van een project en het slaan van de eerste paal ligt
een belangrijk traject: het ontwerp en de uitwerking van de bouwconstructie.

Deze onmisbare schakel tussen ontwerp en uitvoering is de specialisatie en
de kracht van Ingenieursbureau Techcon. Dit onafhankelijke raadgevende
ingenieursbureau, heeft op dit en op andere terreinen zijn sporen verdiend.
Ingenieursbureau Techcon heeft zich in de loop der jaren met name
gespecialiseerd in advisering civiele en bouwkundige werken.

Deskundigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid vormen de drie pijlers, die het
bureau dragen. Daarnaast vervult Ingenieursbureau Techcon ook taken als
directievoering, bouwtoezicht en budgetbewaking. Het ontwikkelen van
bouwsystemen en -producten behoort eveneens tot het takenpakket van het
bureau.

Een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor de hulp van
Ingenieursbureau Techcon wordt ingeroepen, bestaat uit vervolgopdrachten.
Dat is wellicht het beste bewijs, dat de talrijke opdrachtgevers vertrouwen
hebben in de werkwijze en de resultaten van het bureau en dat de geboden
dienstverlening ruimschoots aansluit op de gestelde eisen.


De directie wordt gevoerd door de raadgevende ingenieurs dhr. G. van den
Heuvel en dhr. J. van den Heuvel. Het bureau telt ca. 4 medewerkers. Het
bureau wordt gekenmerkt door een hecht team van creatieve ingenieurs.
Het staat garant voor een team, waarin recente kennis en gedegen ervaring
elkaar goed aanvullen en dat daardoor in staat is om tal van complexe
bouwwerken op een zowel functioneel als financieel optimale wijze te
realiseren.
Een team, dat in staat is om over de grenzen van de eigen discipline heen te
kijken, waardoor op een opbouwende wijze met de andere disciplines een
optimaal resultaat kan worden verkregen.


De uitvoering

De kracht van Ingenieursbureau Techcon is gelegen in de innovatieve
denkwijze en de creativiteit, die bij het gezamenlijk team van ingenieurs
aanwezig is.
Door de grote ervaring met verschillende constructiematerialen en
uitvoeringsmethoden is Ingenieursbureau Techcon in staat al in een vroeg
stadium een constructievorm te kiezen en te adviseren, die naadloos aansluit
bij de wensen van de opdrachtgever en de ideeën van de architect.

De uitwerking van projecten vindt plaats met behulp van digitale 2D en 3D
tekentechnieken.

De grote deskundigheid en ervaring binnen de verschillende vakdisciplines
staan er borg voor dat ook uw constructies en bouwplannen bij
Ingenieursbureau Techcon in goede handen zijn. De tevredenheid van onze
klanten ten aanzien van kwaliteit, prijs en service staat hierbij te allen tijde
voorop. Dit in combinatie met de platte, flexibele en slagvaardige organisatie
-kenmerkend voor een bureau van onze omvang- vormt voor u een goede
basis voor nieuwe projecten en uitdagingen.
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
Click to view picture
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.