Projecten en referenties

Sinds 1997 heeft Ingenieursbureau Techcon gewerkt aan diverse projecten. Deze werken, maar
vooral ook de opdrachtgevers en samenwerkingspartners ervan, vormen de best mogelijke
referenties voor onze dienstverlening. Vanuit deze pagina kunt u enkele van de projecten wat nader
bekijken. U vindt er een beknopte beschrijving van gerealiseerd of onderhanden werk.
Project omschrijving:

-         Renovatie Trans World Radio Bonaire
-         Ontwerp, directievoeringen toezicht trafostation Curasol
-         Ontwerp, directievoering en toezicht trafostation Julianadorp  
-         Ontwerp, directievoering en toezicht Ø300 mm Waterleiding schelpwijk
-         Ontwerp, directievoering en toezicht trafostation Junostraat  
-         Ontwerp, directievoering en toezicht trafostation Salinja   
-         Ontwerp, directievoering en toezicht tracé Salinja  
-         Ontwerp, directievoering en toezicht tracé O.S. Weis - O.S. Brievengat
-         Ontwerp, directievoering en toezicht fundatie schakelcontainer O.S. Weis
-         Ontwerp aanpassing tracé Brievengat
-         Ontwerp, directievoering entoezicht Dieselcentrale TWR
-         Ontwerp, directievoering en toezicht tracé O.S. Weis - O.S. Brievengat
-         Detachering designer A. Lourens bij tekenkamer KODELA N.V.
-         Ontwerp galsvezelkabel tracé Zegoe naar Tera Cora (10 km)
-         Ontwerp metalen loods Henry West
-         Ontwerp, directievoering en toezicht  tracé O.S. Weis - Sapateer (6 km)
-         Ontwerp, directievoering en toezicht watermeters t.b.v. grootverbruikers
-         Ontwerp, directievoering en toezicht tracé 12/30 Kv kabels Zegoe naar
Tera                  Cora (10   km)
-         Ontwerp, directievoering en toezicht vervanging Trafo-2  O.S. Nijlweg
-         Detachering designer J. Pereira bij tekenkamer KODELA N.V.
-         Ontwerp, directievoering en toezicht tracé Salinja en omgeving
-         Ontwerp, directievoering en toezicht Verdeelstation Koraalspechtweg
-         Evalutie en engineering eenheidsprijzen uitvoering KODELA projecten
-         Ontwerp, directievoering en toezicht verdeelstation St. Rosa
-         Engineering en rapport betonstaat onderstation Rif
-         Pagatinu vervanging water- en electrameters
-         Ontwerp, directievoering en toezicht renovatie wegennet Christoffelpark
   (12 km) z.g. groene route
-         Ontwerp, directievoering en toezicht renovatie wegennet Christoffel park
   (8 km) z.g. blauwe route
-         Ontwerp Nieuwbouw Burger King te Sta. Maria
-         Detachering toezichthouder R. Pieternelle bij ASCON
-         Uitbreiding 10.000m³ Reverse Osmosis drinkwater Plant
-         Asbuilt tekeningen project KOOP TJUCHEM N.V.
-         Evaluatie ploegtarieven voor KODELA
-         Opstellen tender documeten ontmanteling dieselcentrale Rif
-         Ontwerp Infrastructuur Burger King te Sta. Maria
-         Advies t/m aanbesteding(Kost+Basis) Burger King te Sta. Maria
-         Advies renovatie bestaande pomp fundatie IONICS (Aqua Design)
-         Engineering 12/30 kV tracé Parasasa - Curasol
-         Selectie/Aanbestedings procedure + olievrij maken dieselcentrale Rif
-         Ontwerp afrastering + portiershuis KODELA te Rif
-         Ontwerp en berekening fundering tijdelijke trafo te Dokweg
-         Ontwerp, directievoering en toezicht nieuwbouw Farminpex
-         Sloop Fairbanks KAE
-         Asbuilt tekeningen Zegu - Tera Cora
-         Ontwerp verdeelstation Rif
-         Directievoering en toezicht ontmanteling dieselcentrale  en bijgebouwen Rif
-         Opstellen Inspectie rapport Watertank WEB Bonaire
-         Opstellen standaard bestek bouwkundige werken
-         Engineering bestaande Union plunjerpomp C
-         Ontwerp en directievoering afrastering en deuren R.O. Plant IONICS
-         Ontwerp afrastering Scholencomplex S.O.S.
-         Kostenopstelling Blauwe Route Cristoffelpark
-         Ontwerp veiligheidsvoorziening Tanken Parken KODELA
-         Ontwerp, directievoering en toezicht fiberbeton wegen en riolering wijk
   Monte Verde
-         Ontwerp, directievoering en toezicht 6840 m³ Reverse Osmosis Plant
   IONICS te KAE
-         Ontwerp 1.000 m ³ Reverse Osmosis Plant Corneliusbaai
-         Ontwerp renovatie Scharlooweg
-         Ontwerp, directievoering en toezicht infrastructuur Dienst BSB&V
-         Engineering Reverse Osmosis plant Tortola
-         Opstellen UTS/SETEL eenheidsprijzen
-         Engineering leiding supports bestaande plunjerpompen Unit 2 IONICS
-         Onderzoek bestaande riolering Scharlooweg en omgeving
-         Ontwerp gebouw Seawater cooling cistern
-         Ontwerp uitbreiding onderstation Montaña
-         Engineering leiding supports bestaande centrifugale pompen Unit 1
-         Engineering, directievoering en toezicht restauratie dakconstructie en
   zoldervloer landhuis Savonet
-         Renovatie Hotel Holland
-         
Engineering 2x 3500 m³, 1x 760 m³ en 1x 400 m³ drinkwatertanks t.b.v.
   Reverse Osmosis plant te Sta. Barbara
-         Engineering renovatie staalconstructie Ontgassers 2+3
-         
Engineering 2x 10.000 m³ drinkwatertanks
-         Engineering asbuilt tekeningen groene route
-         Engineering asbuilt tekeningen blauwe route
-         Advies renovatie 10.000 m³ drinkwater no.3 Aqualectra Production
-         Ontwerp, directievoering en toezicht  renovatie Romelo Betancourt Blvd.
-         Opstellen tender documenten schilderwerken O.S Zegoe en Tera Cora
-         Engineering Sanering waterleiding CPS
-         Directievoering en toezicht verbouwing hoofdkantoor rif en hoofdkantoor
    Nieuwe Haven.
-         Opstellen schade rapport brand en begroting Dieselcentrale HATO Bonaire
-         Directievoering sloop dieselcentrale te Hato Bonaire
-         Engineering fundering 120K SWRO Plant Aqua Design
-         Ontwerp nieuwe Abri's t.b.v. bushalten
-         Renovatie dakconstructie A-Station
-         Renovatie openbaar- en terreinverlichting vrije zone Nieuwe haven
-         Restauratie Plantagecomplex Savonet met bijgebouwen en buitengebied
-         Ontwerp nieuwbouw kantoor/magazijn Future Benfit
-         Ontwerp, Directievoering en toezicht project herstel weg naar Sumbu
-         Engineering 30 kV tracé nieuwe Man dieselcentrale tot nieuw OS Industrieterrein
    (
+ 24 km)
-         Ontwerp, Directievoering en toezicht infrastructuur kinderoorden Brakkeput
Opdrachtgever:

W.E.B. N.V. Bonaire
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
W.E.B. N.V. Bonaire
SETEL N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
SETEL N.V. Curaçao
Heny West (USA)
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao

KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
CARMABI

CARMABI

HENCRO REAL ESTATE
ASCON N.V.
IONICS
KOOP TJUCHEM N.V.
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
HENCRO REAL ESTATE
HENCRO REAL ESTATE
IONICS
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
KODELA N.V. Curaçao
FARMINPEX N.V.
KAE N.V.
KOOP TJUCHEM N.V.
KODELA N.V. Curaçao
AQUALECTRA N.V.
W.E.B. Bonaire
AQUALECTRA
IONICS
IONICS
S.O.S. N.V.
CARMABI
AQAULECTRA N.V.
Dienst Openbare Werken

IONICS

IONICS
Dienst Openbare Werken
Dienst Openbare Werken
IONICS
UTS/SETEL N.V.
IONICS
Dienst Openbare Werken
SEACON
MESC N.V.
IONICS
CARMABI

HOTEL HOLLAND
Ondeo Degrémont

AQUALECTRA Production
AQUALECTRA Distribution
C.W.M. N.V.
United Wheels N.V.
AQUALECTRA Production
AQUALECTRA Distribution
AQUALECTRA Distribution
CPS
AQUALECTRA Distribution

Royal Technica
W.E.B. Bonaire
Aqua Design
Dienst Openbare Werken
Aqualectra Production
Curinde N.V.
CARMABI
Future Benefit
Dienst Openbare Werken
W.E.B. Bonaire

K.O.B.
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.